Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Sierpień 18, 2019 | Imieniny: Ilony, Bronislawa, Heleny

Przewiń do góry

Góra

Brak komentarzy

Informator pabianicki

| Dnia 14, Sty 2015

TELEFONY ALARMOWE

Telefon alarmowy – 112

Policja  – 997

Komenda Powiatowa Policji – (42) 225-33-00

Straż Miejska – 986; (42) 225-46-53; (42) 225-46-60

Straż pożarna – 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej    – (42) 225-43-00

Całodobowe pogotowie ratunkowe w szpitalu – 999; (42) 225-36-13

Nocna i świąteczna pomoc medyczna – (42) 225-95-81

Pogotowie energetyczne – 991

PGE Pabianice – (42) 215-37-10l 254-19-31, 675-19-31

Pogotowie gazowe – 992

Rozdzielnia gazu w Pabianicach – dyspozytor – (42) 215-72-24

NZOZ Pabianice Centrum Medyczne – (42) 225-35-00

INSTYTUCJE MIEJSKIE

Urząd Miejski w Pabianicach – (42) 225-46-00

Sekretariat – (42) 225-46-15

Wydział spraw społecznych i gospodarczych – (42) 225-46-31

Wydział edukacji, kultury i sportu – (42) 225-46-47

Wydział infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska – (42) 225-46-25

Wydział gospodarki nieruchomościami – (42) 225-46-50

Wydział spraw lokalowych – (42) 225-46-30

Wydział spraw obywatelskich – (42) 225-46-73

Urząd Stanu Cywilnego – (42) 225-46-23

Zakład Ochrony Mienia – (42) 215-12-90 oraz całodobowy (42) 215-13-07

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – (42) 225-92-85

ROM nr 1 – (42) 225-18-11
ROM nr 2 – (42) 225-18-13
ROM nr 4 – (42) 225-18-17
Komórka ds. wspólnot – (42) 225-18-15

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – (42) 225-91-66, 225-91-67

Biuro obsługi klienta (umowy) – (42) 225-91-61

Biuro obsługi klienta faktury – (42) 225-91-60

Całodobowy telefon alarmowy – 994

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej – (42) 215-97-72

Zakład Energetyki Cieplnej – 993; (42) 225-93-00

Miejski Zakład Komunikacyjny – (42) 215-51-95

Dyspozytor – (42) 215-37-59

Miejski Zakład Pogrzebowy (całodobowo) – (42) 215-12-60; http://mzppabianice.pl/

Eko-Region, oddział Pabianice – (42) 215-51-42

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej – (42) 215-88-94, (42) 215-89-35

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – (42) 212-10-57

INSTYTUCJE POWIATOWE

Starostwo Powiatowe 

Sekretariat – (42) 225-40-01

Wydział architektury i budownictwa – (42) 225-40-60

Wydział gospodarki nieruchomościami – (42) 225-40-56

Wydział komunikacji i transportu – (42) 225-40-23

Wydział inwestycji i funduszy – (42) 225-40-45

Wydział oświaty i wychowania – (42) 225-40-34

Wydział infrastruktury społecznej i spraw obywatelskich – (42) 225-40-38

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – (42) 225-40-30

Powiatowy Urząd Pracy – (42) 215-70-86

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – (42) 215-66-05

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego – (42) 215-42-42

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – (42) 215-47-77

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna – (42) 212-19-14

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – (42) 215-02-41

Powiatowy Inspektorat Weterynarii – (42) 212-19-14

URZĘDY GMIN

Urząd Gminy Dłutów –  (44) 634-02-18

Urząd Gminy Dobroń – (43) 677-21-30

Urząd Gminy Ksawerów – (42) 213-80-50

Urząd Gminy Lutomiersk – (43) 677-50-11

Urząd Gminy Pabianice – (42) 213-96-60

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim – (42) 211-11-53

URZĘDY POCZTOWE

Urząd Pocztowy nr 1 – (42) 215-55-50

Urząd Pocztowy nr 3 – (42) 215-21-02

Urząd Pocztowy nr 6 – (42) 215-62-06

Urząd Pocztowy nr 7 – (42) 214-52-64

INSTYTUCJE KULTURY

Muzeum Miasta Pabianic – (42) 215-39-82

Miejski Ośrodek Kultury – (42) 225-46-90

Młodzieżowy Dom Kultury – (42) 215-20-93

Osiedlowy Dom Kultury PSM Barak – (42) 214-89-92

Osiedlowy Dom Kultury PSM Łaska – (42) 215-78-56

Osiedlowy Dom Kultury PSM Orla – (42) 215-11-09

Miejska Biblioteka Publiczna

Sekretariat  – (42) 215-50-31

Wypożyczalnia – (42) 215-53-10
Filia nr 2 – (42) 215-76-26
Filia nr 4 – (42) 215-02-74
Filia nr 5 – (42) 215-23-37
Filia nr 6 – (42) 225-36-09
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,- filia w Pabianicach – (42) 215-26-70

Komenda Hufca ZHP Pabianice – (42) 215-38-79

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – (42) 215-55-39

Kino „Tomi” – (42) 215-42-69

SĄD I PROKURATURA

Sąd Rejonowy    (42) 225-51-00

I Wydział Cywilny    (42) 225-51-30
II Wydział Karny    (42) 225-51-20
III Wydział Rodzinny i Nieletnich – (42) 225-51-40
IV Wydział Pracy – Sąd Pracy – (42) 225-51-70
V Wydział Ksiąg Wieczystych – (42) 225-51-50
Prokuratura Rejonowa – (42) 215-36-79
Komornik sądowy – (42) 215-43-81

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

l    Centrala    (42) 215-21-84
l    Administracja nr 1    (42) 213-00-84
l    Administracja nr 2    (42) 213-15-35
l    Administracja nr 3    (42) 214-52-30
l    Administracja nr 4    (42) 214-64-11
l    Administracja nr 5    (42) 215-98-41

INFORMACJA I TURYSTYKA

Informacja PKS – (42) 631-97-06

Punkt Informacji Turystycznej – (Dworzec PKP) – (42) 205-43-14

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – (42) 215-59-46

INNE INSTYTUCJE

Urząd Skarbowy – (42) 270-41-00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – (42) 215-92-56

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – (42) 212-12-18

Polski Czerwony Krzyż – (42) 215-24-04

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego – (42) 215-75-79

Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” – (42) 226-80-30

Schronisko dla zwierząt – (42) 227-08-50

Wstaw komentarz