Radość wędrowania z Aaronem

Klub Turystyki Pieszej „Aaron” działający przy Oddziale PTTK Pabianice obchodził właśnie 20-lecie powstania. Dziesiątki rajdów, wycieczek, spotkań podróżniczych dały tysiącom uczestników radość wędrowania oraz poznawania Pabianic i świata.

Początki

Spotkanie założycielskie odbyło się na zebraniu 15 października 1997 roku. Inicjatorami reaktywowania klubu byli Anna Teodorczyk i Zygmunt Szmidt – prezesi oddziału PTTK. Na zebraniu obecni byli doświadczeni działacze turystyki pieszej Tadeusz Piekarek i Teresa Anders. Po podjęciu uchwały o wznowieniu działalności ukonstytuował się tymczasowy zarząd. Jego skład przedstawiał się następująco: Aleksander Duda – prezes, Jolanta Łacwik-Becht – wiceprezes, Małgorzata Sadowska – skarbnik, Ewa Marczewska – sekretarz.

– Głównym celem działalności klubu jest poznawanie okolic Pabianic poprzez organizację rajdów pieszych – mówi prezes Aleksander Duda.

10  stycznia 2001 roku wybrano nowy zarząd koła: Aleksander Duda – prezes, Kamil Lisiewicz – wiceprezes, Andrzej Rogala – sekretarz, Maria Wilczek – skarbnik, Anna Sochalska – kronikarz i Teresa Anders…

 

więcej w papierowym wydaniu „Nowego Życia Pabianic” nr 2/2018