Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Czerwiec 3, 2020 | Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

Przewiń do góry

Góra

Brak komentarzy

Konkurs na reportaż trwa

Konkurs na reportaż trwa

| Dnia 06, Paź 2019

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z okazji obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego ogłosiła ogólnopolski konkurs na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane”. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 21 października.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz osoby dorosłe mieszkające w Polsce lub poza granicami kraju. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie reportażu dotyczącego województwa łódzkiego. Autor może opisać miejsca, w których był i/lub wydarzenia, w których brał udział lub które zna z relacji ustnych lub dokumentów. Objętość pracy nie może przekraczać 6 stron formatu A4. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Aby wziąć udział w konkursie, należy napisaną przez siebie pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym przesłać do 21 października pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź z dopiskiem: „Łódzkie – znane i nieznane”.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe na stronie https://www.wbp.lodz.pl/lodzkie-znane-nieznane.html.

Wstaw komentarz