Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Czerwiec 3, 2020 | Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

Przewiń do góry

Góra

Brak komentarzy

Roman Peska – Świadkiem Historii

Roman Peska – Świadkiem Historii

| Dnia 06, Paź 2019

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił listę laureatów VII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Wśród wyróżnionych znalazł się pośmiertnie Roman Peska z Pabianic.

Nagroda „Świadek Historii” jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiegoKustosza Pamięci Narodowej”. Stanowi wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego, wspierającym IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Laureatami VII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” zostali: Hubert Bekrychtwieloletni dziennikarz łódzkich mediów (Radio Łódź, TVP3 Łódź, „Nowy Biuletyn Łódzki”), konsekwentny orędownik prezentowania na antenie i na łamach tematów związanych z polskimi dążeniami niepodległościowymi, historią Łodzi i regionu, rozliczeniem epoki komunizmu; Piotr Matwiej kustosz stworzonej przez siebie w 2009r. Sali Tradycji Lotnictwa Polskiego przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, twórca Klubu Miłośników Lotnictwa Polskiego w Łodzi, opiekun gen. Stanisława Skalskiego w ostatnich latach jego życia; Jan Pietrzak sieradzki historykregionalista, dokumentalista, działacz społeczny, od przeszło trzydziestu lat popularyzujący tematykę katyńską, współtwórca StowarzyszeniaRodzin Katyńskich” w Sieradzu; Jarosław Stulczewskiprezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, regionalista, społecznik, publicysta skupiony na działaniach na rzecz zachowania i kultywowania historii XX w., edukowania w tym zakresie młodzieży i lokalnej społeczności; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzigłówny organizator kampanii „Łódzkie Czyta” i konkursu o Nagrodę „Złoty Ekslibris”; ukierunkowana na edukację historyczną biblioteka w swoich zbiorach posiada m.in. dokumentację rozwoju aglomeracji łódzkiej, stanowiącą świadectwo historii miasta; od 2001 r. współpracuje z łódzkim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie organizacji na terenie biblioteki spotkań autorskich, prezentacji wystaw, wykładów, konferencji.

I pośmiertnie Roman Peskazmarły w 2003r. jeden z pierwszych w regionie łódzkim popularyzatorów wiedzy o Konspiracyjnym Wojsku Polskim i Stanisławie SojczyńskimWarszycu”, w 1996r. założyciel Oficyny WydawniczejPamięć w Pabianicach, autor kilkudziesięciu publikacji (choćby na łamachNowego Życia Pabianic”) poświęconych zbrojnym organizacjom antykomunistycznym po II wojnie światowej, dzięki własnym poszukiwaniom oraz szerokiej społecznej współpracy ze środowiskami kombatanckimi, w tym pabianickim kołem ŚZŻAK i oddziałem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, zgromadził pokaźny zbiór pamiątek i dokumentów, które w 2018r. zostały przez jego syna przekazane do Archiwum Oddziału IPN w Łodzi.

W imieniu ojca nagrodę z rąk dra Jarosława Szarka, prezesa IPNu, na poniedziałkowej gali w Muzeum Miasta Łodzi odebrała córka (na zdjęciu).

Dodajmy, że w roku 2014 laureatem nagrody honorowej „Świadek historii” został pabianiczanin Henryk Marczak, kronikarzSolidarności”, a 2017gen. bryg. Aleksander ArkuszyńskiMaj” (pośmiertnie).

Wstaw komentarz