Tytka charytatywna

20 tysięcy specjalnych toreb przekazała do wszystkich parafii w archidiecezji łódzkiej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, zapraszając do włączenia się w ogólnopolską akcję wsparcia najuboższych, w okresie poprzedzającym Światowy Dzień Ubogich.

Tytka charytatywna to papierowa torba, którą wypełniamy żywnością lub artykułami chemicznymi i przynosimy do parafii przed 15 listopadawiatowy Dzień Ubogich).

Zebrane w ten sposób dary mogą być przekazane ubogim w parafii w postaci paczek. Niech to nasze zaangażowanie będzie spełnieniem prośby papieża Franciszka o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi, jako konkretny znak braterstwa mówi Tomasz Kopytowski, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

W poprzednich edycjach akcji zebrano w całej Polsce ponad 100 tysięcy tytek, które trafiły do najbardziej potrzebujących.

Jeśli nie ma możliwości wypełnienia tytki w tradycyjny sposób, można wypełnić wirtualną tytkę charytatywną. Zebrane w ten sposób datki łódzka Caritas przeznaczy na zakup żywności dla najuboższych.

http://dobromat24.pl/produkt/tytkacharytatywna2020/

Można również dokonać tradycyjnego przelewu na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90507 Łódź, ul. Gdańska 111

Bank Pekao SA V O/Łódź

48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

z dopiskiem: Tytka charytatywna 2020