Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Grudzień 4, 2020 | Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Przewiń do góry

Góra

Brak komentarzy

POMYSŁY na nowe inwestycje

POMYSŁY na nowe inwestycje

| Dnia 03, Lis 2020

Miasto stara się o dodatkowe środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pomysłów ma sporo, dlatego wnioskuje o ponad 126 mln zł dotacji!

Jedną z głównych obietnic wyborczych prezydenta Grzegorza Mackiewicza była budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Zatorzu dla 400 uczniów (kl. 1-8) i 200 przedszkolaków. Na ten cel miasto wnioskuje o ponad 46,5 mln zł dotacji. Za te środki wybudowano by: szkołę, blok administracyjny, blok sportowy (pełnowymiarowa sala gimnastyczna), stołówkę/jadalnię, boisko wielofunkcyjne i bieżnię, place zabaw i ogród. Inwestycja jest spora, ale wydaje się konieczna. Osiedle Zatorze cały czas się rozbudowuje, jest skomunikowane i, by jeszcze bardziej przyspieszyć jego rozwój, niezbędna jest realizacja tej inwestycji.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: styczeń 2021 – sierpień 2022.

Ulice i tereny zielone

Kierowcy niewątpliwie ucieszyliby się z budowy ul. Popiełuszki. Nowa droga miałaby powstać pomiędzy ulicą Jutrzkowicką a Wiejską. Plany stworzenia tej arterii pojawiły się już dawno. Miasto nigdy nie było jednak gotowe na tak dużą inwestycję. Samorząd wnioskuje o blisko 45 mln zł dotacji! Samodzielna realizacja tego zadania bez środków zewnętrznych jest po prostu niemożliwa.

– Chodzi o przedłużenie Świetlickiego w kierunku zachodnim (2185 m), co odciążyłoby układ komunikacyjny w centrum miasta. Wniosek przewiduje budowę jezdni o szerokości siedmiu metrów, mostu przez rzekę Pabiankę, skrzyżowań z drogami zbiorczymi Wiejską i Jutrzkowicką oraz drogami lokalnymi, chodników, budowę i przebudowę uzbrojenia terenu: sieci oświetlenia ulicznego, energetycznej, telefonicznej, odwodnienia ulicy, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

Następna drogowa inwestycja to przebudowa ul. Widzewskiej. W planach jest budowa jezdni asfaltowej o dwóch pasach ruchu, chodników, utwardzenie wjazdów i skrzyżowań, przebudowa uzbrojenia terenu: sieci energetycznej i telefonicznej, gazowej, oświetlenia, kanalizacji, przejść dla pieszych i przystanków MZK. Długość odcinka to prawie 1,4 km. To zadanie znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także usprawniłoby komunikację na osiedlu „Widzewska”, co wpłynie na rozbudowę północnej części miasta. Wnioskujemy o 11 mln zł dofinansowania. Inwestycja miałaby być realizowana od stycznia 2021 do grudnia 2022.

Mamy pięknie wyremontowany park im. Słowackiego, nowoczesny kompleks Lewityn, a teraz włodarze chcieliby zrewitalizować bulwar im. Kruschego nad Dobrzynką, między Grobelną a Grota Roweckiego. Jest to trzeci największy teren zielony w mieście i liczy 2,24 ha. Miasto wnioskuje o ponad 4,4 mln zł dotacji. Dzięki tym środkom powstałyby nowe nasadzenia, alejki, oświetlenie, system nawadniania, plac zabaw, siłownia plenerowa, ścieżka rowerowa i mała architektura. Samorząd chciałby przystąpić do tego zadania w marcu 2021 roku.

Kolejna inwestycja dotyczy Szkoły Podstawowej nr 5 i SP nr 17. Miałyby tam powstać boiska wielofunkcyjne. Będą dostosowane do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa. W miejscu planowanych są stare betonowe i zdegradowane place. Wnioskowana kwota to 2,5 mln zł.

Windy dla szpitala

Nie zapomniano również o Pabianickim Centrum Medycznym i wystąpiono o dofinansowanie trzech zadań. Pierwsze to wymiana wind. Koszt tej inwestycji to prawie 2,2 mln zł, a miasto wnioskuje o 2,1 mln.

– Wymiana siedmiu dźwigów osobowo-towarowych na nowe, spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakres inwestycji to opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień, wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż nowych dźwigów – wyjaśnia Aneta Klimek.

Drugie zadanie dotyczy termomodernizacji budynku szpitala, co znacząco wpłynęłoby na wygląd oraz obniżyło koszty utrzymania placówki. Oprócz ocieplenia inwestycja zakłada: wymianę stolarki okiennej, instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych oraz założenie paneli fotowoltaicznych. Szacowany koszt to 15 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania – 14,5 mln zł. Termin realizacji marzec 2021 – październik 2021.

Zakup nowoczesnego aparatu USG do badań prenatalnych to zadanie trzecie. Sprzęt nowej generacji zapewnia wysoką jakość obrazu i dźwięku, co zdecydowanie ułatwia pracę lekarzy. Badanie ultrasonograficzne dokona całościowej oceny rozwijającego się płodu. Dzięki temu możliwe jest wczesne wykrycie niektórych wad wrodzonych, w tym genetycznych. Nasz szpital nie posiada takiego sprzętu. Kobiety w ciąży muszą korzystać z badań oferowanych przez placówki łódzkie oraz gabinety prywatne. Szacowany koszt to 800.000 zł, wnioskowana kwota – 776.000 zł.

PS. To kolejny wniosek złożony przez miasto do Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sierpniu informowaliśmy, że Pabianicom przysługuje 18.330.289 zł. Wysokość jest proporcjonalna do wielkości inwestycji w mieście. Wtedy ratusz poinformował, że zamierza przeznaczyć środki na następujące inwestycje:

A. Poprawę infrastruktury rekreacyjno-sportowej miasta: 1. Amfiteatr w parku Wolności: scena i trybuny (3 mln); 2. Bieżnia na MOSiR-ze (bieżnia i oświetlenie – 3 mln); 3. Szkutnia na Lewitynie (do 5,1 mln); 4. Wielofunkcyjna hala sportowa wraz z zapleczem przy SP 13 na terenie PTC (4 mln); 5. Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 (350 tys.); 6. Modernizacja Górki Aktywności w parku Wolności plus infrastruktura pod toaletę (140 tys.).

B. Poprawę infrastruktury technicznej: 1. Budowa dróg (ok. 2,5 mln); 2. Dokończenie kociarni – budowa drogi dojazdowej (160 tys.).

Wstaw komentarz