Cmentarz Łyczakowski on-line

Wieloletnie efekty prac inwentaryzacyjnych prowadzonych na cmentarzach przez grupę pabianiczan można obejrzeć online.

Najpierw były cztery tomyZabytkowych cmentarzy na Dawnych Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej”efekt wieloletnich prac w terenie wykonanych przez pabianiczan Annę i Jacka Lewkowskich oraz Wojciecha Walczaka pod egidą Ośrodka Dokumentacji Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie. Teraz ta sama grupa poszerzona w składzie o Aleksandrę Walczak, Miłosza Słotę i Aleksandrę Gomułczak prezentuje efekty prowadzonego przez nią od 10 lat ogromnego projektu inwentaryzacji nagrobków polskich na Cmentarzu Łyczakowskim. Można je obejrzeć na stronie internetowej pod adresem www.cmentarzlyczakowski.pl

* * *

Opublikowano wyniki wieloletniej inwentaryzacji oraz prac konserwatorskich jednego z najważniejszych europejskich cmentarzy. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej i Dyrekcją Cmentarza Łyczakowskiego zaprezentowali stronę internetową zawierającą m.in. bazę danych nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Cmentarz we Lwowie jest ważny dla wielu narodów tworzących niegdyś wielokulturową mozaikę dawnego Lwowa. Pochowani na nim ludzie odegrali ogromną rolę także w dziejach światowej nauki, kultury czy życia publicznegomówi badaczka Anna Lewkowska.

Mimo że prace inwentaryzacyjne ciągle trwają, zgromadzona baza zawiera już ponad 8.000 rekordów. Będzie ona stale uzupełniana o wyniki kolejnych etapów inwentaryzacji.

Mimo iż baza nie jest kompletna, uznaliśmy, że najwyższy już czas udostępnić to, co udało się zinwentaryzować. Sytuacja pandemiczna powoduje, że możliwości odwiedzenia cmentarza są mocno ograniczone, dlatego prezentujemy wyniki badań obejmujących na razie ponad 80 procent terenu cmentarza powiedział Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt ochrony wspólnego dziedzictwa, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz Instytut Polonika, pomyślnie trwa już ponad 12 lat.

Przeprowadzono wiele wartościowych prac konserwatorskich, w tym prace inwentaryzacyjne i badawcze nad zabytkami Lwowa. W projekt zaangażowanych było wiele osób: studentów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, profesorów uczelni. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za wspólną pracę dodaje Lilia Onyszczenko, dyrektor Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej.

Na stronie znajdziemy informacje o kilkunastu najważniejszych twórcach łyczakowskich rzeźb, zarówno polskich, jak i ukraińskich czy niemieckich. Poświęcono im odrębne artykuły. Poznamy więc sylwetki Antoniego i Jana Schimserów, Parysa Filippiego, Juliana Markowskiego, ale także rzeźbiarzy XXwiecznych Zygmunta Kurczyńskiego czy Teodozji Bryż.

Strona prezentuje też efekty prac konserwatorskich prowadzonych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2008 roku. W latach 20082012 prace prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, a od 2013 prowadzi je Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Prace konserwatorskie wykonują trzy polskoukraińskie zespoły w ramach polskoukraińskiego projektu wspólne dziedzictwo. Profesjonalnej konserwacji poddano już ponad 150 pomników nagrobnych o wysokich wartościach artystycznych lub historycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *