Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Przewiń do góry

Góra

Brak komentarzy

Podwyżka za segregowanie śmieci nieunikniona

Podwyżka za segregowanie śmieci nieunikniona

| Dnia 11, Gru 2020

Do tej pory w Pabianicach stawka za segregowanie wynosiła 16 zł. Od marca 2021 roku będzie wyższa. Jakiej ostatecznie kwoty możemy się spodziewać?

System gospodarowania odpadami zostanie dostosowany do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zgodnie z przyjętą „ustawą śmieciową”, segregowanie śmieci będzie dla wszystkich obowiązkowe. Za niewłaściwą segregację lub jej brak będzie naliczana opłata podwyższona. Wynosić będzie początkowo dwukrotność wysokości. Wprowadzona zostanie także 9-procentowa zniżka opłaty dla nieruchomości jednorodzinnych. Obniżenie dotyczyć będzie tych domów, w których kompostuje się odpady.

Stawka za segregowanie śmieci zmieni się dopiero 1 marca 2021 roku. W styczniu i lutym zapłacimy tyle samo, co w roku  ubiegłym – 16 zł. Spowodowane jest to tzw. zamówieniem uzupełniającym z firmą EkoRegion, która przedłużyła umowę na czas ogłoszenia nowego przetargu. Dopiero wtedy poznany nowe stawki. Trudno przewidzieć kwotę podwyżki, gdy nie wiadomo, jakie firmy przystąpią do przetargu.

– Przetarg określi nowe stawki od marca 2021 roku przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości odbioru odpadów – informuje Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach. – Ponadto od 1 stycznia 2021 z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta będą wyłączone nieruchomości, w których nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne.

System obejmie tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czyli nieruchomości jedno- i wielorodzinne. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, tj. sklepów, punktów usługowych, zakładów, działek letniskowych itp., będą musieli zawrzeć indywidualną umowę z wybranym przez siebie przedsiębiorcą. Musi on jednak posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej.

– Taki obowiązek nakłada na nich wspomniana ustawa, na miasto zaś skontrolowanie, czy został wypełniony – wyjaśnia Klimek.

Firma EkoRegion będzie na zlecenie miasta odbierać odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy tylko do końca 2020 roku. Informację o zmianie wraz z wykazem firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej Urząd Miejski roześle do ponad tysiąca właścicieli nieruchomości niezamieszkałych według złożonych deklaracji.

Informację można uzyskać również w wydziale ochrony środowiska pod nr. telefonu: 42 22-54-629. Rejestr działalności regulowanej dostępny jest pod linkiem: https://um.pabianice.pl/artykul/131/234/rejestr-dzialalnosci-regulowanej.

 

Wstaw komentarz