29 zł za śmieci przyklepane

Jedyna oferta złożona w przetargu jest na tyle wysoka, że w Pabianicach znacząco wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Wywindowana cena (29 zł) po burzliwych obradach została dziś przegłosowana na sesji.

Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów ze stawką 16 złotych została rozwiązana. Miasto musiało dostosować się do zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Do nowego przetargu zgłosiła się tylko spółka EkoRegion z Bełchatowa, proponując za 10-miesięczną umowę, od marca do grudnia 2021 roku, kwotę 15 mln 396 tys. złotych – informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. – To zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku. Wysokość zaoferowanej ceny wiąże się z regulacją stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Rada Miejska otrzymała propozycję stawki w wysokości 29 złotych.

Na jej wyliczenie wpłynęła wysokość zaoferowanej przez EkoRegion ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jest to 855,36 zł za tonę odpadów, czyli około 300 złotych za tonę – więcej niż w 2020 roku. Na stawkę wpłynął także wzrost ilości odpadów wytwarzanych na terenie miasta. W 2020 nastąpił wzrost o 2187 ton.

W 2019 roku mieszkańcy Pabianic wytworzyli 23.567 ton odpadów. To średnio 410 kg odpadów na osobę na rok (ilość osób wg deklaracji: 57.866). W roku kolejnym wytworzyliśmy już 25.754 ton śmieci, czyli średnio 450 kg odpadów na osobę na rok (ilość osób wg deklaracji w 2020 roku: 56.647).

Mimo widocznej tendencji wzrostowej, by ograniczyć wzrost stawki do kalkulacji na 2021, przyjęto ilość odpadów z 2020 roku. Wysokość opłaty naliczana jest od liczby mieszkańców. Uwzględnione są w niej też koszty utrzymania PSZOK przy ulicy Warzywnej, które przejmuje miasto, w tym opłat za: energię, wod-kan, naprawy i remonty, odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz koszty związane z administrowaniem systemem.

Według nowych przepisów, czyli po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, mieszkańcy muszą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Za niewłaściwą segregację lub jej brak można zapłacić stawkę podwyższoną. Wysokość łącznych kosztów będzie zależała od ilości wytworzonych odpadów – dodaje rzeczniczka. – Cena odbioru jest podyktowana wyłącznie kalkulacją kosztów. Gospodarka odpadami to system, na którym miasto nie może zarabiać. Miasto podnosi opłaty za śmieci wyłącznie dlatego, że rosną ceny odbioru i zagospodarowania odpadów. Wytwarzamy coraz więcej śmieci.

Pabianice przestały być zieloną wyspą w regionie, jeśli chodzi o stawki za śmieci. 29 złotych nie odbiega od tego, co dzieje się w ościennych gminach. Tyle samo płacą już ksawerowianie i dobronianie. W Dłutowie stawka wzrosła właśnie z 12 do 28 złotych za osobę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *