Powstanie referat księgowych

Radni miejscy przegłosowali uchwałę, dzięki której w mieście powstanie referat zrzeszający księgowych. To pokłosie problemów kadrowych placówek oświatowych.

Uchwała dotyczy zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Pabianice zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice. Chodzi o braki w kadrze księgowych. Na 23 placówki szkolne w mieście przypada jedynie 19 księgowych. W najbliższym roku aż 6 z nich odejdzie na emeryturę.

– Uchwała ważna, konieczna i rewolucyjna. Od kilku lat mamy problem w placówkach oświatowych, że brakuje nam księgowych. System jest już dość niebezpieczny, a my musimy zapewnić pełną obsługę księgową i finansową wszystkich placówek. Chcemy powołać jednostkę, coś co mogłoby zrzeszać księgowych i wesprzeć szkoły, a jednocześnie odciążyć księgowych, którzy na ten moment są jedynymi osobami, które prowadzą księgowość w szkołach czy przedszkolach, a co za tym idzie, bardzo utrudnione jest wzięcie urlopu czy zwykła choroba. Przy wydziale oświaty powstanie referat, który będzie zabezpieczał wszystkie potrzeby finansowe naszych placówek oświatowych – tłumaczyła na sesji wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska.

Jak obiecała, nikt nie straci na tej uchwale – ani posady, ani na wynagrodzeniu. Każdy dyrektor szkoły ma mieć dedykowaną osobę, z którą będzie współpracował i się kontaktował. Szacuje się, że 4 osoby będą obsługiwały przedszkola, 4 osoby szkoły, a 3 osoby zajmą się płacami i VAT-em. Termin rozpoczęcia funkcjonowania nowego referatu to 1 stycznia 2022 roku.

Za jego powstaniem zagłosowało 18 radnych.