Przedszkola czynne w wakacje

1-31 lipca i 16-31 sierpnia czynne będą wszystkie przedszkola publiczne na terenie miasta. Będą zamknięte od 2 sierpnia do 13 sierpnia.

– Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa, aby nie mieszać między sobą dzieci z różnych placówek i ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa, a jednocześnie umożliwić pracownikom wykorzystanie urlopu wypoczynkowego – informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. – Dyrektorzy placówek wystąpili do prezydenta o ustanowienie przerwy wakacyjnej w terminie 2-13 sierpnia, kiedy, jak pokazują poprzednie lata, jest najmniejsze obłożenie przedszkoli.

Przedszkola będą prowadzić zapisy od 24 maja do 5 czerwca (osobiście lub drogą elektroniczną). W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż miejsc pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.