Porządki za miedzą

Na terenie gminy Ksawerów trwają wiosenne porządki.

 Mrozy spowodowały zniszczenia na ulicach asfaltowych, na których dokonano cząstkowych napraw (m.in. Tymiankowa, Traktorowa, Zielona, Żytnia, Cicha i Parkowa). Wyrównania wymagały ulice szlakowe i tłuczniowe (Chmielowa, Polna, Akacjowa, Świerkowa, Piaskowa, Topolowa, Taneczna).

 – W kilku miejscach zamontowano nowe słupki drogowe i przycięto gałęzie wchodzące w pas drogowy. Prace te poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg. Uporządkowano rowy i pobocza przy ulicy Wschodniej, Zachodniej, Cegielnianej, Handlowej i Cichej – wylicza urząd gminy. – Podczas opróżniania ogólnodostępnych koszy na śmieci, które rozstawione są na terenie gminy, zauważono  podrzucone worki śmieci pochodzące z gospodarstw domowych.

 Przy ulicy Ksawerowskiej, Lipowej, Głowackiego i Wrzosowej zamontowano tablice informujące o źródłach i wysokości pozyskanych środków zewnętrznych.