Przetarg na przebudowę amfiteatru

Urząd Miejski ogłosił przetarg na przebudowę amfiteatru w parku Wolności.

– Po alejkach, oświetleniu, górce aktywności, siłowni plenerowej i nowych placach zabaw czas na amfiteatr. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na przebudowę – poinformował dzisiaj z radością prezydent Grzegorz Mackiewicz. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom za wsparcie w tych inwestycjach.

Przebudowa amfiteatru to kolejny i najważniejszy element rewitalizacji parku Wolności. W 2019 roku stare trybuny zostały rozebrane, a teren wyrównany i pokryty trawą. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy był opracowany w 2014 roku, wówczas szacowano koszt prac na 1 mln 700 tys. złotych.

– W tym roku kosztorys został zaktualizowany. W parku właśnie trwa budowa oświetlenia wzdłuż głównej alejki, terenu górki aktywności i alejki wejściowej od ulicy Moniuszki. W miejscu dawnej restauracji powstał między innymi sprawnościowy plac zabaw dla starszych dzieci, górka aktywności „Wieloryb”, trampoliny i siłownia plenerowa – dodaje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

Ogłoszony został przetarg na przebudowę amfiteatru w parku Wolności. Do zagospodarowania jest teren o powierzchni 1903 m2. Zakres prac obejmie m.in. budowę widowni oraz przebudowę sceny, utwardzenie kostką brukową placu przed sceną i korony widowni, wykonanie trawników, poszerzenie drogi dojazdowej do sceny, przebudowę instalacji energetycznej ze zmianą lokalizacji lamp oświetleniowych, zakup i montaż plastikowych siedzisk na widowni, montaż elementów małej architektury.

– Na trybunach będzie 826 stałych siedzisk z możliwością dostawienia siedzisk tymczasowych między sceną a trybunami. Scena zostanie powiększona – dodaje rzeczniczka.

Wykonawcy mogą składać oferty do 14 kwietnia.

Park Wolności zajmuje powierzchnię 30 ha, rośnie w nim ponad 40 gatunków drzew i krzewów.