Coraz bliżej szkutni, hali i bieżni…

Oferty w przetargach są na tyle zadowalające, żeby rozstrzygnąć zamówienia i zrealizować wszystkie trzy zaplanowane inwestycje sportowo-rekreacyjne – poinformował prezydent Pabianic.

Zaplanowano budowę hali przy SP 13, bieżni na MOSiR-ze oraz szkutni na Lewitynie. Brakujące ok. 3 mln złotych Urząd Miejski chce dołożyć z nadwyżki budżetowej za ubiegły rok.

Zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 – zaprojektuj i wybuduj” to projekt wielofunkcyjnej hali sportowej, która powstanie we wschodnio-północnej części obiektu PTC przy ulicy Sempołowskiej (w miejscu starego basenu).

– Po stronie wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, rozbiórkowych, wykończeniowych oraz części infrastruktury zewnętrznej. Inwestycja obejmie przede wszystkim część główną z boiskami (piłka ręczna, piłka nożna halowa futsal, koszykówka, siatkówka, badminton) oraz zaplecze szatniowo-administracyjno-socjalne – przypomina Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

Termin: 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac.

Główną częścią zadania pn. „Budowa z przebudową areny lekkoatletycznej wraz z budową urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach” jest budowa bieżni okrężnej o długości 400 m z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł. oraz rów z wodą.

– Zakres obejmuje między innymi rozbiórkę betonowych trybun na skarpie, schodów i starych wiat dla zawodników, likwidację istniejących wokół bieżni skarp i profilowanie nowych, wyprofilowanie i naprawę fragmentów nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego, montaż wiat stadionowych, budowę nowych ogrodzeń, wykonanie trawników oraz budowę infrastruktury technicznej – mówi rzeczniczka.

Zakres prac przy zadaniu pn. „Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – budowa budynku wraz z infrastrukturą i układem drogowym” określa przygotowana wcześniej dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

– Obiekt na Lewitynie będzie składał się z części przeznaczonej dla Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, Retmanatu Drużyn Wodnych Hufca ZHP Pabianice, pomieszczeń przeznaczonych dla MOSiR-u i części ogólnodostępnej – dodaje Klimek.

foto: wizualizacja szkutni