Lutomiersk wspiera kluby sportowe

31 marca podpisano w Lutomiersku umowy na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku.

Po rozstrzygnięciu naboru wniosków przyznano dotację z budżetu gminy Lutomiersk na zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku. Pomoc finansowa w wysokości po 20 tys. złotych przypadła KS ORZEŁ KAZIMIERZ (na wsparcie projektu sportowego pod nazwą „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe”), MKS Mianów (na wsparcie projektu sportowego pod nazwą „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego”) oraz dla KS SOKÓŁ LUTOMIERSK (na wsparcie projektu pod nazwą „Zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu”).

Dodaj komentarz