Od jutra można składać wnioski o dotację

Od jutra (5 października) można ubiegać się o dotację z miejskiego programu wymiany pieców węglowych na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania.

Wnioski przyjmuje wydział ochrony środowiska UM (ul. św. Jana 4, II piętro, pok. 21). Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” – o przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku. Kwota do podziału to 100 tys. złotych z budżetu miasta.

Dotację można otrzymać na wydatki na zakup oraz montaż nowych urządzeń do produkcji energii poniesione po dacie zawarcia umowy o dofinansowanie z miastem Pabianice – przypomina Aneta Klimek, rzecznik ratusza. – Wysokość dotacji to: do 4 tysięcy złotych do zakupu i montażu ogrzewania gazowego, do 3 tysięcy do zakupu i montażu ogrzewania na biomasę oraz do 2 tysiecy złotych do zakupu i montażu pieca węglowego.

Dotyczy to likwidacji węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych w Pabianicach i trwałego ich zastąpienia ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem na biomasę czy kotłownią węglową. Piece na paliwa stałe (biomasa, węgiel kamienny) muszą spełniać „5 klasę” oraz wymagania „ekoprojektu”.

Potrzebne dokumenty: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; oświadczenie o posiadaniu zgód wszystkich współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego na realizację inwestycji; kosztorys/kalkulacja kosztów; oświadczenie, że w budynku/lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza; w przypadku zmiany systemu ogrzewania na gazowe umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej.

Inwestycja powinna być zrealizowana do końca listopada, dotacja rozliczona do 3 grudnia. Wnioski do pobrania w siedzibie wydziału oraz na stronie UM – dodaje rzeczniczka.

Dodaj komentarz