Są wyniki kwalifikacji wojskowej

1 września w powiecie pabianickim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Trwała do 28 września. Objęła wszystkie gminy powiatu.

Do badań lekarskich i orzeczenia kategorii zdrowia w siedzibie Pabian-Medu stawiali się mężczyźni urodzeni w 2002 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2000-2001, które dotychczasowym orzeczeniem Powiatowej Komisji Lekarskiej uznano za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji – informuje Joanna Kupś, rzecznik starostwa powiatowego.

Przed komisją lekarską stawiło się 429 mężczyzn i 15 kobiet. Wśród mężczyzn 357 otrzymało kategorię A, 12 – B, 12 – D, 1 – E. Wśród kobiet 12 otrzymało kategorię A, 2 – D, 1 – E.

Dodaj komentarz