Halo, tu ankieter! Badanie kontrole NSP 2021

Do 24 listopada (środa) przeprowadzane jest badanie kontrolne w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Celem badania jest ocena jakości danych pozyskanych w NSP 2021. Realizowane jest za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100.000 mieszkań, które zostały spisane.

Ankieterzy statystyczni kontaktują się z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.

Tożsamość ankietera można zweryfikować na stronie internetowej spis.gov.pl lub na infolinii pod numerem telefonu: 22 279 99 99. Tak jak w NSP, nikt nie będzie pytać nas o zarobki, numer karty, PIN, majątek itp.