• W ZGM 1 marca weszło w życie zarządzenie dyrekcji dotyczące wdrożenia „Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych”.

    Program adresowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przede wszystkim dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej – powiedział dyrektor Szymon Kozera.

    Co to znaczy? Mianowicie przedmiotem świadczenia-wykonywania prac mogą być prace porządkowe, remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne.

    – Wartość prac wykonywanych przez dłużnika jest ustalana na podstawie wprowadzonego cennika. Wprowadziliśmy bardzo elastyczne rozwiązanie w zakresie ubiegania się o spłatę zadłużenia przez najemców – dodaje dyrektor…

    Więcej w papierowym wydaniu NŻP nr 11/2017

    Udostępnij