• Ogłoszony został konkurs na stanowiska dyrektorów trzech szkół i sześciu przedszkoli: Gimnazjum nr 1 i nr 2, Szkoły Podstawowej nr 17, Przedszkoli Miejskich nr nr 3, 5, 6, 8, 13 i 15. Kadencja obecnych dyrektorów kończy się 31 sierpnia. 

    Oferty w konkursie można składać do 5 maja w wydziale edukacji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego przy ul. św. Jana 10 (pok. 1). Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi z końcem maja.

    – Kandydatury oceni 12-osobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    W przypadku Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 osoby, które wygrają konkurs, od 1 września z mocy prawa zostaną dyrektorami szkół podstawowych (SP nr 2 i SP nr 15), które powstaną na bazie przekształconych gimnazjów.

    Udostępnij