• Zanim powstanie Program Rewitalizacji Pabianic prezydent zaprasza na konsultacje społeczne, żeby zebrać opinie, propozycje i uwagi mieszkańców.

    Spotkanie odbędzie się 25 maja (czwartek) o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 14. Uczestnicy będą mogli zgłosić propozycje projektów do powstającego programu. Ponadto zostaną wybrani członkowie społecznego komitetu, których zadaniem będzie doradzać i zbierać opinie na każdym etapie opracowania Programu Rewitalizacji Miasta.

    Materiał zebrany podczas konsultacji społecznych posłuży do wyznaczenia zdegradowanych obszarów miasta, które w pierwszej kolejności wymagają działań rewitalizacyjnych zmierzających do poprawy jakości życia.

    Można wypowiedzieć się również poprzez ankietę: http://pabianice.konsultujmy.pl/partycypacja-spoleczna-ankieta-programu-rewitalizacji-pabianic

    Udostępnij