• W środę, 31 maja, o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim (ul. Zamkowa 16, sala nr 4) odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców nt. „Jak przygotować się do pozyskiwania dotacji UE w ramach perspektywy 2014-2020 – przedsięwzięcia inwestycyjne i badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach”.

    Organizatorami są Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa i  Punkt Obsługi Przedsiębiorcy przy Urzędzie Miejskim w Pabianicach. Spotkanie obejmie następujące bloki tematyczne: perspektywa finansowa 2014-2020 – szanse i możliwości; kluczowa waga innowacji i badań w programach 2014-2020; wsparcie na badania, rozwój i innowacje – założenia wynikające z programów krajowych i regionalnych dla przedsiębiorców. Nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty przygotowania firm i projektów do pozyskiwania dotacji UE.

    Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia do 29 maja przyjmuje Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, tel. (42) 22-54-631, e-mail: przedsiebiorca@um.pabianice.pl.

    Udostępnij