• 14 czerwca w Światowym Dniu Krwiodawcy wyróżniono tych, którzy ratują życie i zdrowie ludzi. Krwiodawcy dają więcej niż krew. Piękno ich czynów polega na podarowaniu komuś życia na nowo, nadziei na lepsze jutro i piękniejsze kolejne dni. Krwiodawcy na całym świecie „dzień po dniu, kropla po kropli wypełniają świat swoją dobrocią…”.

    Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża na wniosek Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach przyznała Odznaki Honorowe PCK za honorowe oddawanie krwi i promowanie honorowego krwiodawstwa: II stopnia Romanowi Lappe, prezesowi Klubu HDK PCK w Szkole Podstawowej nr 3; III stopnia –Piotrowi Włodarczykowi, właścicielowi firmy PAWO; IV stopnia – Przemysławowi Ludwisiakowi, prezesowi Klubu HDK PCK w ZF POLFA SA Grupa ADAMED; za wspieranie działalności PCK oraz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK w Pabianicach IV stopnia – Wiesławowi Stasiakowi, prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

    Ponadto Piotr Łondka otrzymał Odznakę „Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”. Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” otrzymali: I stopnia – Marzena Podmajstrzy, Łukasz Jabłoński, Janusz Kościukiewicz, Marek Mik, Damian Staniek, Piotr Świątek, Arkadiusz Tokarczyk, Zbigniew Wójcicki, Paweł Szanda, Michał Gross, Paweł Kwiatkowski i Marcin Owczarz…

     

    więcej w papierowym wydaniu „Nowego Życia Pabianic” nr 25/2017

    Udostępnij