• News will be here
 • Najzdolniejsi uczniowie, mieszkańcy Pabianic, mogą otrzymać nagrodę Rady Miejskiej.

  Przyznawana jest za ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz kulturze i sztuce w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku. Kandydatami mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów wszystkich typów. Kandydatów zgłosić mogą m.in. dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych i sportowych, stowarzyszenia i organizacje społeczne czy rodzice.

  – Kryterium oceny będą wyniki osiągnięte w konkursach wiedzy, szczególne osiągnięcia ucznia w dziedzinie kultury i sztuki lub sportu, średnia ocen w klasyfikacji rocznej, roczna ocena zachowania, zaangażowanie ucznia w życie szkoły lub innych organizacji społeczno-kulturalnych oraz aktywność społeczna i wolontariat – wymienia Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Komisję tworzą prezydent lub wiceprezydent miasta, Honorowi Obywatele Pabianic, radni i naczelnik wydziału oświaty. Nagroda jest jednorazowa, wysokość zależy od decyzji RM.

  Od 1 lipca do 31 sierpnia wnioski przyjmuje Biuro Rady Miejskiej (ul. Zamkowa 16, tel. 42 22-54-651). Formularz zgłoszeniowy do pobrania http://nowy-bip.um.pabianice.pl/uchwala/1653/uchwala-nr-xxv-307-16

  Udostępnij