• W poniedziałek, 3 lipca, w Urzędzie Gminy Dobroń podpisano porozumienie dotyczące służb ponadnormatywnych, w ramach którego przez najbliższe miesiące teren gminy będzie patrolowany przez większą liczbę policjantów. Umowa ta zawarta pomiędzy wójtem Robertem Jarzębakiem a komendantem powiatowym policji insp. Cezarym Petrusem opiewająca na kwotę 10.854,00 zł obowiązywała będzie już od najbliższego weekendu. Zgodnie z porozumieniem policjanci pełniący służbę prewencyjną w ramach czasu wolnego będą mieli za zadanie poprawę porządku publicznego, a także przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń.Dobroń2 - pod spodem

    Udostępnij