• 18 lipca w sali kominkowej Starostwa Powiatowego marszałek Witold Stępień przekazał na ręce starosty Krzysztofa Habury trzy umowy dla powiatu. Ich wartość to 200 tysięcy złotych.

    Zostaną przeznaczone na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Lutomiersk – Dziektarzew (1,9 km), na aktualizację map glebowo-rolniczych, na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów

    Udostępnij