• Cztery wspólnoty zgłosiły się do programu „Pabianickie zielone podwórka”. Wnioski złożyły: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ludowej 10a, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ostatniej 19, Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 131/133 i Wspólnota Mieszkaniowa Grota Roweckiego 24.

    – Wnioski zostaną sprawdzone i poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Kryteriami będzie celowość urządzenia terenu z punktu widzenia potrzeb mieszkańców, proponowany udział finansowy wspólnoty w kosztach realizacji projektu i zadeklarowany przez nią wkład pracy – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Program „Pabianickie zielone podwórka” to okazja do poprawy estetyki otoczenia budynków wspólnot mieszkaniowych i warunków wypoczynku mieszkańców.

    – Projekty, wyłącznie na terenie miejskim, mogły dotyczyć urządzenia zieleni, budowy lub remontu ciągów pieszych, zakupu i montażu urządzeń małej architektury, placów zabaw i małych siłowni plenerowych – dodaje rzecznik.

    Dofinansowanie nie może przekroczyć 80 proc. kosztów inwestycji, przy czym maksymalne dofinansowanie to 50 tysięcy zł brutto. Na realizację pierwszej edycji programu przeznaczono w tegorocznym budżecie 150 tys. zł.

    Udostępnij