• Budowa tężni solankowej dojdzie do skutku. Urząd Miejski uzyskał pozwolenie na jej budowę na Bulwarach im. Kruschego. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę.

    Zaprojektowaną tężnię tworzy konstrukcja zrobiona z sosnowego drewna, wypełniona tarniną oraz urządzenie do pompowania solanki.

    – Solanka będzie dostarczana z podziemnego zbiornika do koryt zamontowanych pod daszkiem tężni, potem przez koryta opadowe będzie skapywać na gałązki tarniny i gromadzić się w niecce w dolnej części tężni. Spływająca solanka intensywnie paruje, wytwarzając korzystny mikroklimat – opowiada Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

    Powierzchnia zaprojektowanej w południowej części bulwarów tężni to 9,5×1,3×3,68 m. Wokół staną ławki parkowe.

    Udostępnij