• Wójt Adam Topolski podjął decyzję o zmianie na stanowisku sekretarza gminy Ksawerów.

    Jak informuje Urząd, poprzednio funkcję sekretarza, jak również zastępy wójta pełnił Jarosław Pinder. Obecnie na czas określony stanowisko sekretarza przejmuje Monika Sroczyńska (na zdjęciu z wójtem). Dotychczas pani Sroczyńska była kierownikiem referatu oświaty, spraw społecznych i promocji.

    Udostępnij