• Z miasta

    Zmiana trasy

    Na ulicy Jana Pawła II Zakład Energetyki Cieplnej modernizuje starą i buduje nową infrastrukturę ciepłowniczą. W związku z tym Urząd […]