• Od 15 września do 15 października potrwa obowiązkowa jesienna deratyzacja miasta.

    Polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych.

    – Deratyzację powinni przeprowadzić właściciele i zarządcy nieruchomości. Są zobowiązani usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni, umieścić ostrzeżenie o  wyłożeniu preparatu, uzupełniać trutki, przekazać padłe gryzonie do utylizacji i usunąć trutki po upływie terminu deratyzacji – informuje rzecznik prezydenta.

    Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią, co wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Ważne, żeby odbyła się w całych Pabianicach jednocześnie.

    Nadzorować ją będzie straż miejska i wydział ochrony środowiska UM.

    Udostępnij