• TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Każdy uczestnik projektu może bezpłatnie skorzystać z oferty kursów zawodowych, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, a tym samym lepszej pracy.

  Projekt skierowany jest dla osób powyżej 18 roku życia. Preferowane są osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (osoby uczące się lub przebywające na urlopie wychowawczym, emeryci). Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

  FRYZJERSTWO (EFS)

  kwalifikacja A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

  OPIEKUN MEDYCZNY (EFS)

  kwalifikacja Z4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

  Zajęcia rozpoczynają się na przełomie września i października 2017 r. i będą prowadzone w trybie wieczorowym lub zaocznym. Na uczestników czeka doświadczona i wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz nowoczesne warunki do nauki. W ramach projektu każdy uczestnik ma zagwarantowane bezpłatne podręczniki oraz bezpłatny udział w egzaminie państwowym.

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

  Miejsce realizacji projektu i zapisy

  Szkoła policealna TEB Edukacja

  Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 13

  tel. 44 715 23 80, e-mail: belchatow@teb.pl

  www.teb.pl

  Udostępnij