• Pięcioro kandydatów nominowanych do tegorocznej nagrody Rady Miejskiej dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Pabianic, zostało zaakceptowanych przez radnych na ostatniej sesji.

    Nagroda wynosi 8800 złotych. Podzielono ją (po równo) między 5 uczniów. Każdy dostanie jednorazowo 1760 zł. Tymi szczęśliwcami są: Angela Budz (za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki), Adrian Krawczyk (osiągnięcia sportowe), Julia Krempińska (sport), Nadia Reguła (kultura i sztuka) i Aleksandra Zajunc (nauka). Gratulujemy.

    Przypominamy, że nagroda przyznawana jest za ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz kulturze i sztuce w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku. Mogą ją otrzymać uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów na wniosek m.in. dyrektorów szkół, placówek kulturalnych i sportowych, rodziców, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Kryterium oceny są wyniki osiągnięte w konkursach wiedzy, szczególne osiągnięcia ucznia w dziedzinie kultury i sztuki lub sportu, średnia ocen w klasyfikacji rocznej, roczna ocena zachowania, zaangażowanie ucznia w życie szkoły lub innych organizacji społeczno-kulturalnych oraz aktywność społeczna i wolontariat.

    Udostępnij