• W czwartek, 12 października, starosta nagrodził swoich dyrektorów i nauczycieli. Uroczystości odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury. Zebranych gości przywitała dyrektor placówki Grażyna Wójcik.

  Nagrodzono tam 7 dyrektorów szkół i podległych starostwu placówek. Są to: Krzysztof Zajda (II LO), Paweł Szałecki (ZS nr 1), Henryk Kucharski (ZS nr 2), Bożena Bulzacka (Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach), Małgorzata Biegajło (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego), Mariusz Wielebski (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Grażyna Wójcik (Młodzieżowy Dom Kultury). Nagrody były też dla przedstawicieli związków zawodowych, czyli Elżbiety Dyby (ZS nr 3) – prezes Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach i Andrzeja Bartłomiejczyka (I LO) – przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach.

  10 nauczycieli odebrało nagrody pieniężne z rąk starosty. Byli to: Aleksandra  Kaczmarek (I LO), Agnieszka Kurzawa (II LO), Magdalena Mada (ZS nr 1), Agnieszka Błoch (ZS nr 2), Janina Olejnik (ZS nr 3), Jolanta Drailing (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim), Stanisław Kwiatkowski (Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach), Zofia Szmidt (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego,  główny konsultant), Agnieszka Madej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, psycholog), Małgorzata Skibińska (Młodzieżowy Dom Kultury).

  Wysokość nagrody starosty w 2017 roku kształtuje się w granicach od 1.300 do 2.000 zł. Suma przyznanych nagród to 29.144 zł.

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej tego dnia nagrody otrzymali również nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury: Beata Stasiak, Monika Czaplicka, Anna Ucińska, Ludmiła Morawska-Baykowska i Łukasz Szatkowski oraz pracownicy administracji i obsługi: Beata Pliszka, Małgorzata Gąciarz, Agata Nowak, Małgorzata Majda i Stanisław Krysiak.

  Po części oficjalnej z występem artystycznym zaprezentował się zespół LUDENS pod wodzą instruktorki Pauliny Komorowskiej oraz solistki Amelia Lubecka i Jagoda Śpionek, których na co dzień szkoli Magdalena Filipiak.

  Udostępnij