• W piątek, 13 października, w Zespole Szkół nr 3 także odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgromadzonych nauczycieli, uczniów i licznie zebranych gości powitała dyrektor placówki Agnieszka Kulpińska-Górska.

    Impreza rozpoczęła się od ślubowania pierwszoklasistów. Następnie dyrektor szkoły nagrodziła swoich pracowników. Nagrody otrzymali: Dariusz Wróbel, Elżbieta Bartoszek, Małgorzata Dudzińska, Katarzyna Giedrojć, Jolanta Guzenda, Katarzyna Kielar, Agnieszka Klimecka, Katarzyna Kozłowska, Jolanta Koźlenko, Grażyna Ludwisiak, Arkadiusz Marek, Beata Miłkowska-Andrzejczak, Mariola Morawska, Anna Szynkiewicz, Joanna Żuber, Małgorzata Żuk.

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 3 odbyła się również miła uroczystość. W obecności społeczności szkolnej Kryształowe Sercewyróżnienie za działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz honorowe oddawanie krwi – otrzymała Renata Krysiak. Kryształowe Serce wręczył jej Andrzej Chałupka z Polskiego Czerwonego Krzyża.

    Renata Krysiak

    w 2006 roku została honorowym dawcą krwi. Impulsem do zostania krwiodawcą była ogólnoszkolna akcja oddawania krwi dla dziecka chorego na raka. Od tego czasu systematycznie oddaje krew i czynnie włączyła się w promowanie Ruchu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku młodzieży szkolnej. Od 2008 roku jest opiekunem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic. Młodzież tej szkoły od 2002 roku uczestniczy w ogólnopolskim turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” i do 2017 roku oddała honorowo ponad 750 litrów krwi. Systematycznie organizowane akcje honorowego oddawania krwi spowodowały, iż ZS nr 3 otrzymał wiele wyróżnień i nagród na szczeblu powiatowym, wojewódzkim (Łódź) i krajowym. Za działalność na rzecz upowszechniania honorowego krwiodawstwa i honorowe oddawanie krwi przez jej uczniów, szkoła została odznaczona Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III st. (2011r.). Jako honorowy dawca krwi zawsze oddaje krew razem ze swoimi uczniami. Sama oddała ponad 11 litrów krwi. Jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, a także członkiem Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach (od 2011r.) oraz członkiem Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach (od 2015r.). Za swoją działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, honorowe oddawanie krwi oraz promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej została wyróżniona: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015r.), Brązowym Krzyżem Zasługi (2013r.), Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi” (2009r.), Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III st.(2010r.) i II st. (2016r.).

    Udostępnij