• News will be here
  • W piątek miejskie obchody Dnia Nauczyciela świętowano w Szkole Podstawowej nr 14. Punktualnie o godzinie 14.00 uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Elżbieta Habura, witając serdecznie gości. Następnie głos zabrał gospodarz imprezy prezydent Grzegorz Mackiewicz.

    Serdecznie witam całe grono pedagogiczne. Chciałbym państwu złożyć życzenia stabilizacji i wytrwałości. Doskonale zdajecie sobie sprawę, a jakim jesteśmy okresie, zdajecie sobie sprawę z tego, co się dzieje w systemie oświaty, zmiany związane w sposobie nauczania, związane z reorganizacją szkół tą zewnętrzną materialną, ale i również z całym sposobem nauczania, jak i również z zakresem tego, do czego musicie się państwo dostosowaćpowiedział prezydent. Przede wszystkim wytrwałości, wytrwałości, wytrwałości oraz tej stabilizacji, która dziś w tym okresie jest niezwykle potrzebna. Za to, że możemy w taki sposób obchodzić dzisiaj to święto, chciałem podziękować przede wszystkim nauczycielom, którzy tak pięknie realizują te podstawy programowe i tak szybko dostosowali się do nowych warunków.

    Prezydent miasta przyznał 10 dyrektorom szkół i przedszkoli nagrody specjalne w wysokości 2.100 zł. Otrzymali je: Barbara Olszewska (dyrektor PM 4), Beata Hankiewicz (PM 6), Renata Włodarczyk (PM 12), Elżbieta Kmieć (PM 13), Halina Klatt (PM 15), Marzenna Majchrzak (wicedyrektor SP 3), Jerzy Kaczmarek (dyrektor SP 5), Elżbieta Habura (SP 14), Andrzej Mielczarek (wicedyrektor SP 16) i Ewa Bosiak (dyrektor SP 17). 10 nauczycieli dostało nagrodę specjalną prezydenta w wysokości 1.800 zł. Są to: Marzena Jarmuł (SP 1, nauczanie początkowe), Magdalena Brzeska (SP 2, j. angielski), Renata Nowak (SP 3, matematyka), Janusz Koźlenko (SP 5, matematyka), Jadwiga Bzdurska (SP 9, informatyka/technika), Milena Krysiak (SP 13, geografia/przyroda), Renata Chwierut (SP 14 biologia/przyroda), Danuta Mamrot (SP 17, matematyka), Magdalena Chołys (PM 11), Alicja Kozłowska (PM 13). 15 dyrektorom przyznano nagrodę prezydenta miasta w wysokości 1.150 zł. To Elżbieta Dzionek (PM 2), Beata Kłos (PM 3), Ewa Ogińska (PM 5), Magdalena Sadzisz (PM 8), Katarzyna Barasińska (PM 11), Honorata Bartoszek (PM 14), Beata Adasiak (PM 16), Anna Leśniak (SP 1), Anna Bednarek-Kuropatwa (SP 2), Waldemar Flajszer (SP 3), Bożena Włodarczyk (SP 8), Elwira Stanek (SP 9), Anna Krauzowicz (SP 13), Grzegorz Hanke (SP 15), Włodzimierz Stanek (SP 16).

    Na piątkowej uroczystości pięcioro najzdolniejszych uczniów otrzymało nagrody Rady Miejskiej. Po 1760 zł odebrali: Angela Budz (za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki), Adrian Krawczyk (osiągnięcia sportowe), Julia Krempińska (sport), Nadia Reguła (kultura i sztuka) i Aleksandra Zajunc (nauka).

    Udostępnij