• 1542 uczniów ukończyło Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Pabianicach, a II stopnia 573, w tym wielu wybitnych. Absolwentami oraz tysiącami zorganizowanych koncertów, konkursów i imprez muzycznych może pochwalić się szkoła z okazji swojego jubileuszu.

    Minęło 50 lat, kiedy 1 września 1967 roku nastąpiło oficjalne otwarcie szkoły muzycznej w Pabianicach. Funkcję pierwszego dyrektora objął Joachim Gudel.

    W ciągu półwiecza placówka pełniła i nadal pełni ważną funkcję edukacji artystycznej młodego pokolenia oraz stanowi centrum życia kulturalnego miasta i okolic. Szkoła może poszczycić się sukcesami uczniów na konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. O jej poziomie artystycznym świadczą znakomici absolwenci – dyrygenci, instrumentaliści, członkowie orkiestr na całym świecie. W ciągu 50 lat swojej działalności przygotowała rzesze młodych ludzi do zawodu muzyka, jak i odbiorców sztuki. Grono pedagogiczne tworzyli i nadal tworzą wybitni muzycy. Szkoła gościła również wielu muzyków o światowej renomie, którzy koncertowali oraz prowadzili warsztaty dla uczniów; przeprowadzono również wiele projektów edukacyjno-artystycznych we współpracy z pabianickimi szkołami oraz instytucjami kultury: Miejskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miasta Pabianic czy Młodzieżowym Domem Kultury…

    Więcej w papierowym wydaniu NŻP nr 45/2017

    Udostępnij