• W Przedszkolu Miejskim nr 2 w grupie „Żabki” odbył się konkurs plastyczny pt. „Pani Jesień”. Zorganizowały go nauczycielki Patrycja Pawlak oraz Agnieszka Meller.

    Wszystkie prace były piękne, dlatego wszystkie zostały nagrodzone. Dzieci przygotowywały obrazki o jesieni wraz z rodzicami. Szczególnie podobały się trzy prace, za które przyznano I miejsce – Mai Miszczak, II miejsce – Anieli Rogalewicz, a III miejsce – Aleksandrowi Koszykowskiemu. Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia.

    Udostępnij