• W piątek, 17 listopada, z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa (22-26 listopada) odbyło się spotkanie klubu HDK PCK przy PAFANA SA.

    W trakcie prezes Pafany, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, Andrzej Styczyński otrzymał wyróżnienie w postaci Kryształowego Serca. Było to dla niego ogromnym zaskoczeniem, ponieważ ta informacja utrzymywana była w tajemnicy.

    Na piątkowym spotkaniu za honorowe oddawanie krwi i promowanie honorowego krwiodawstwa odznaki „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi” otrzymali: Zbigniew Selerowicz, Elżbieta Peska i Piotr Seferynowicz z klubu HDK PCK działającego przy Pafanie.

    Andrzej Styczyński

    Pracę w Pabianickiej Fabryce Narzędzi rozpoczął w 1986r. Przeszedł w niej wszystkie szczeble zawodowej kariery aż do prezesa zarządu PAFANA SA. Jest działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża  oraz  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wspierał i nadal wspiera działalność PCK, Ruchu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w zakładzie i na terenie miasta.  Zakład, którym kieruje, wspiera finansowo i rzeczowo różnego rodzaju imprezy organizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Pabianicach (rajdy czerwonokrzyskie, zawody w ratowaniu życia, konkursy o tematyce czerwonokrzyskiej). PAFANA była współfundatorem dwóch nowoczesnych foteli do punktu pobrań krwi w Pabianickim Centrum Medycznym. Jako wieloletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pafanie wspiera działania strażaków-ochotników w zakresie honorowego oddawania krwi. Zakładowa OSP wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

    Udostępnij