• Rejonowy Klub HDK PCK im. Bohdana Serednickiego organizował, jak co roku, konkurs plastyczny „Krew to lek nad leki”. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Pabianic i gminy Pabianice. W kategorii gimnazja zwyciężyła praca Zuzanny Zając z Gimnazjum w Ksawerowie.

    Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi spośród wszystkich nadesłanych na konkurs prac plastycznych wybiera jedną, która później zostaje logo firmowego kalendarza. Logo kalendarza na 2018 rok została właśnie praca Zuzi Zając.

    Otrzymała od dyrekcji RCKiK w Łodzi piękny upominek, kilkanaście kalendarzy ze swoją pracą i gorące brawa od uczestników wigilijnego spotkania Honorowych Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbyło się 3 grudnia.

    Młoda artystka zdradziła nam, że ma już pomysł na pracę plastyczną w konkursie, który ma się odbyć w 2018 roku, roku 60-lecia powstania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

    Udostępnij