• Pabianickie Centrum Medyczne podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (po korzystnym rozstrzygnięciu konkursu) na działalność medyczną w ramach Oddziału Gastroenterologicznego Leczenia Jednego Dnia.

  Oddział rusza 1 stycznia 2018 roku. Liczy 10 łóżek. Znajduje się w wyremontowanym skrzydle II piętra, w sąsiedztwie Specjalistycznej Pracowni Endoskopii. Oddziałem kierować będzie doktor Justyna Kotynia, specjalistka gastroenterologii.

  Nowy oddział posiada bogatą bazę diagnostyczno-leczniczą. Dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia podczas pobytów szpitalnych można będzie diagnozować i leczyć pacjentów wraz z wykonywaniem zabiegów endoskopowych.

  – Wyposażenie logistyczne oddziału umożliwi profesjonalną opiekę nad chorym i zapewni mu całodobową opiekę fachowego personelu medycznego. Profil hospitalizacji leczonych przypadków obejmuje wszystkie jednostki chorób w zakresie gastroenterologii – mówi doktor Justyna Kotynia.

  Oddział specjalizować się będzie głównie w procedurach diagnostycznych przewodu pokarmowego (większość badań będzie wykonywanych w krótkim znieczuleniu dożylnym, w asyście anestezjologa), leczeniu chorób jelit, trzustki, wątroby, leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego oraz w leczeniu żywieniowym. W nowym oddziale pacjenci uzyskają diagnozę i terapię wszystkich nieprawidłowości występujących w obrębie układu pokarmowego: stanów zapalnych i infekcji, zmian nowotworowych oraz chorób autoimmunologicznych i czynnościowych.

  W ramach Oddziału Gastroenterologicznego prowadzona będzie kompleksowa diagnostyka i leczenie:

  • nieswoistych zapaleń jelit
  • zespołów zaburzonego wchłaniania – celiakia
  • alergii pokarmowej
  • przewlekłych schorzeń wątroby
  • ostrych i przewlekłych zapaleń trzustki
  • refluksu żołądkowo-przełykowego
  • krwawień z przewodu pokarmowego
  • chorób zapalnych jelit

  Dodatkową korzyścią dla pacjentów będzie fakt, iż będą mogli kontynuować proces leczenia w Poradni Gastroenterologicznej, ponieważ praca oddziału skorelowana będzie z Pracownią Endoskopii oraz z Poradnią Gastroenterologiczną.

  Udostępnij