• W 2018 roku najważniejsze zmiany w przepisach ubezpieczeniowych będą przebiegały pod hasłem e-zmian. Od stycznia w życie wchodzi tzw. e-składka, a od lipca e-ZLA. Ważne zmiany dotyczą też zatrudniania niań.

  Od 1 stycznia w życie wchodzą przepisy dotyczące tzw. e-składki, czyli nowego wymiaru rozliczeń składek. Zamiast 3 czy 4 przelewów przy opłacaniu składek na ubezpieczenia płatnicy będą wypisywali tylko jeden i kierowali go na swój własny indywidualny numer rachunku składkowego. Informacje o numerze rachunku ZUS przesyłał płatnikom od października. Nie wszyscy odebrali pismo z ZUS. Płatnicy, do których nie dotarła informacja o nowym numerze rachunku składkowego, nie powinni czekać na nadejście terminu opłaty, tylko wcześniej samemu postarać się o numer składkowy w ZUS, Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS lub na stronie www.eskladka.pl. W styczniu składki za grudzień opłacamy już „po nowemu”.

  Zmieniają się też zasady finansowania składek na nianie przez budżet państwa. Dotąd składki na ubezpieczenia społeczne (poza dobrowolnym chorobowym) i zdrowotne za nianię, która zarabia nie więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie (2000 zł), pokrywa ZUS z budżetu państwa. Od stycznia 2018r. składki na nianie budżet państwa pokryje w 50 procentach minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie umowy zawarte do końca 2017r. obowiązywać będą według starych zasad.

  Od 1 lipca 2018r. jedyną formą wystawiania zwolnień lekarskich będą e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie. Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego formularza. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta pozostałe dane zostają automatycznie uzupełnione przez system.

  – Gdy lekarz wystawi e-ZLA, będzie ono widoczne w ZUS i u pracodawcy posiadającego Platformę Usług Elektronicznych ZUS, dlatego też po wejściu w życie zmiany przestaje obowiązywać przepis dotyczący obniżenia zasiłku chorobowego w przypadku niedostarczenia zwolnienia w terminie 7 dni od jego wystawienia. Jeżeli płatnik nie posiada profilu na PUE ZUS, lekarz wydrukuje wystawione zwolnienie elektroniczne, które pacjent powinien niezwłocznie przekazać pracodawcy – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

  Od 1 grudnia ZUS udostępnił lekarzom nowe bezpłatne narzędzie do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Darmowy certyfikat wystawiany jest przez ZUS na wniosek lekarza na 5 lat. Niezbędnym do uzyskania takiego podpisu jest zarejestrowanie na profilu lekarza w PUE ZUS. Tam w zakładce „Certyfikat z ZUS” każdy lekarz posiadający uprawnienia do wystawiania zwolnień, może wystąpić o wystawienie certyfikatu.

  Udostępnij

  Jeden komentarz

  Możliwość komentowania została wyłączona.