• News will be here
  • Miejska Rada Seniorów zaprasza mieszkańców w wieku 60+, chcących podzielić się swoimi pomysłami na poprawę funkcjonowania miasta, uwagami bądź spostrzeżeniami, na rozmowę podczas dyżurów w Centrum Seniora przy ul. Konopnickiej 39.

    Dyżury odbywają się w godz. 15.00-16.00 w następujących terminach: luty: 6.02, 20.02; marzec: 6.03, 20.03; kwiecień: 17.04; maj: 15.05; czerwiec: 5.06, 19.06; wrzesień: 18.09.

    W 2015 roku prezydent powołał Miejską Radę Seniorów, żeby przedstawiała oczekiwania oraz potrzeby osób starszych, a przy rozstrzyganiu spraw dla nich ważnych doradzała i współpracowała z prezydentem i radnymi – przypomina Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    W radzie działa 11 osób (siedem osób zgłoszonych przez mieszkańców lub organizacje działające dla seniorów, dwie osoby wskazane przez prezydenta i dwie przez Radę Miejską). Za funkcję nie przysługuje wynagrodzenie.

    Udostępnij