• Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017r.

    Zostaną wysłane do wszystkich osób, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane sukcesywnie, nie później niż do końca lutego.

    – Przypominamy, że emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1 procent podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, mają taką możliwość w składanym do Urzędu Skarbowego rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie mają żadnych odliczeń, nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Informację o przekazaniu 1 procent na rzecz wskazanej OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP – informuje Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS.

    Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez ZUS.

    Natomiast emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia 2018r.

    Udostępnij