• News will be here
  • Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 22 lutego, radni podjęli decyzję w sprawie służb ponadnormatywnych dla poprawy bezpieczeństwa i porządku w Pabianicach.

    W piątek prezydent Grzegorz Mackiewicz i komendant policji insp. Cezary Petrus podpisali porozumienie w tej sprawie. Od 1 marca do 30 grudnia na naszych ulicach pojawi się dodatkowych 85 pieszych patroli policyjnych. Służby ponadnormatywne wystawione będą m.in. w miejscach, które widnieją na mapie zagrożeń lub są wskazane przez mieszkańców. Przeznaczono na to 30.600 złotych.
    Pragnę bardzo podziękować prezydentowi, radnym i władzom samorządowym za to, że tak jednogłośnie w dniu wczorajszym przyjęli uchwałę, która w moim przekonaniu ma szansę być takim dużym krokiem poprawy w kwestiach poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – powiedział insp. Cezary Petrus. – Te służby ponadnormatywne to aż 85 dwuosobowych patroli, które wyjdą na ulice, na skwery, na place. To będą służby typowo patrolowe, nie interwencyjne.

    Udostępnij