• News will be here
  • Od poniedziałku (26 lutego) rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli.

    Na dzieci czeka – jak podaje ratusz – ok. 556 miejsc, porównywalnie z ubiegłym rokiem.

    Do 9 marca rodzice mogą składać wnioski do wybranych maksymalnie trzech z dwunastu miejskich placówek. Gdy komisje kwalifikacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzice mają kilka dni na potwierdzenie wyboru. Nabór zakończy się 30 marca wywieszeniem list dzieci przyjętych do poszczególnych przedszkoli. Szczegółowe informacje o kryteriach i harmonogramie naboru można uzyskać w przedszkolach.

    W Pabianicach do 12 miejskich przedszkoli uczęszcza ponad 1900 dzieci (1931 według danych na koniec września 2017). Obecnie działają 82 grupy przedszkolne, z tego sześć w budynkach Szkół Podstawowych numer 13, 15 i 16.

    Udostępnij