• Rozstrzygnięto konkurs „Straż Miejska w służbie lokalnej społeczności, historia i współczesność”. Wręczenie nagród odbyło się 16 marca w Urzędzie Miejskim.

    Zadaniem uczestników konkursu, którymi byli uczniowie szkół podstawowych, było stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej historię i dzień dzisiejszy straży miejskiej.

    Poziom prac był bardzo wysoki. Szczególnie na podkreślenie zasługuje pomysłowość młodzieży i ciekawe ujęcie tematu – powiedział komendant Tomasz Makrocki.

    Laureatami konkursu zostali: I m. – Vanessa Kosecka (SP nr 9), II m. – Zofia Miler (SP nr 8), III m. – Wiktoria Gacka (SP nr 5) i Kamil Zawichrowski (SP nr 9). Nagrodami były kamery sportowe i dron.

    foto: sm.

    Udostępnij