• Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego podpisał 14 marca porozumienie o wzajemnej współpracy i umowę patronacką z firmą MIELE AGD, która buduje w Ksawerowie nowy zakład produkcyjny.

    W umowach obie strony wyrażają chęć wzajemnej współpracy w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych technologii oraz podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie działalności edukacyjnej, doradczej i promocyjnej.
    Szkoła i Miele pracują też nad wypracowaniem wspólnego długofalowego programu, który pozwoli na kształcenie uczniów w poszukiwanych zarówno przez firmę Miele ,jak i inne przedsiębiorstwa kwalifikacjach. Są to technik mechanik (użytkowanie obrabiarek skrawających CNC, montaż i obsługa maszyn i urządzeń), technik mechatronik (projektowanie, programowanie i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych), technik automatyk oraz mechatronik i operator obrabiarek skrawających (szkoła branżowa).
    Wszystko ma się odbywać w ramach tworzonych klas patronackich, które będą realizować kształcenie dualne w oparciu o bazę dydaktyczną szkoły i praktykę zawodową realizowaną z wykorzystaniem potencjału technicznego firmy MIELE – mówi Paweł Szałecki, dyrektor szkoły.

    Umowy w środę w sali kinowej ZS nr 1 zostały podpisane przez członków Zarządu MIELE Technika, czyli prezesa Grzegorza Wolskiego dr. Thorstena Störmera (prokurent) i Svena Schumachera (prokurent) oraz wicestarostę Roberta Jakubowskiego i dyrektora szkoły Pawła Szałeckiego. W spotkaniu uczestniczyła też Małgorzata Grzesiak-Cieślak, dyrektor biura Senatora RP Macieja Łuczaka, który wspierał szkołę w kontaktach z przedstawicielami firmy MIELE.

    Udostępnij