• Dobiega końca telenowela o pabianickim pomniku. Monument został wykreślony z ewidencji zabytków, a radni już przeznaczyli pieniądze na jego wyburzenie.

    Mamy przełom w sprawie Pomnika Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne. Ponieważ był wpisany do ewidencji zabytków, prezydent skierował pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o jego wykreślenie.

    Formalności związane z rozbiórką pomnika można było rozpocząć dopiero po tym, jak pomnik został wykreślony z wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych i pozbawiony ochrony konserwatorskiej. 27 marca po południu Urząd Miejski otrzymał informację o decyzji konserwatora. Czekaliśmy na nią od stycznia, kiedy to prezydent wystąpił do WUOZ w Łodzi o zajęcie stanowiska w sprawie rozbiórki pomnika – mówi rzecznik Aneta Klimek.

    Podczas wtorkowej sesji radni miejscy na rozbiórkę Pomnika Bojowników przekazali 78 tys. zł. Być może kwota nie będzie wystarczająca.

    Kiedy pomnik zniknie? Na pewno nie w wyznaczonym odgórnie terminie (31 marca). 29 marca w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego w Pabianicach złożony został wniosek o pozwolenie na rozbiórkę monumentu. Kolejnym krokiem będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy. Wtedy też będzie znany rzeczywisty koszt rozbiórki pomnika.

    Udostępnij