• News will be here
  • Został ogłoszony nabór na stanowiska dyrektorów trzech szkół podstawowych: SP nr 8, SP nr 14 i SP nr 15. Oferty w konkursie można składać do 20 kwietnia w wydziale edukacji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego przy św. Jana 10 (pok. 1). Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w maju.

    Kandydatury oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych – poinformowała rzecznik prezydenta.

    Więcej o wymaganiach na http://nowy-bip.um.pabianice.pl/oferta-pracy/13241/dyrektor-w-szkole-podstawowej-nr-8-szkole-podstawowej-nr-14-szkole-podstawowej-nr-15-w-pabianicach

    Udostępnij